Eneas Nett

/ 3 kjappe

3 kjappe med Espen Fjeld i Energi Salg Norge

more

1. Hva er ditt beste råd til hvordan bedrifter på en enkel måte kan redusere strømkostnadene mest mulig?

At bedriften har et bevist forhold til eget strømforbruk. En gammel sannhet som fortsatt er gyldig er at «den billigste kilowattimen er den du ikke bruker». For mange vil det derimot være betydelig besparelse å hente ved å konkurranseutsette strømavtalen. Da oppnår en som oftest den beste prisen og de beste leveringsvilkårene i markedet.

2. Kommer vi til å se store endringer i strømprisene fremover?

Det Nordiske strømmarkedet er ett av verdens mest volatile råvaremarkeder og vil fortsette å være det også i fremtiden. Store prisutslag med andre ord – men på et noe lavere nivå enn det vi opplevde for en fem til ti år siden.

3. Er strømmen som leveres i Norden miljøvennlig?

Det meste av strømmen vi bruker i Norden er produsert av fornybare kilder eller kjernekraft. Ser en i forhold til resten av Europa er vi miljøvennlige i Norden i dag. Men andelen vind- og solenergi er stadig økende på kontinentet så resten av Europa haler innpå oss!

Energi Salg Norge AS

Energi Salg Norge AS er Energi Danmark sitt norske datterselskap. Vi har hovedkontor på Høvik utenfor Oslo. Energi Danmark er markedsleder i det nordiske markedet på salg av kraft til bedrifter og offentlige institusjoner.

Visste du at vi har en FAQ side?

Der finner du svar på de fleste av spørsmålene vi får.