Eneas Nett

/ Blogginnlegg

Avtale om samkjøp av kraft – Joh Løvold AS

more

Joh Løvold AS inngikk i 2015 en avtale med Eneas om Samkjøp av kraft, og basert på våre erfaringer kan vi trygt anbefale denne tjenesten.

Alle forhold rundt kraftavtalene blir håndtert av Eneas slik at vi selv slipper å ta stilling til valg av leverandør, avtaletype og for hvilke perioder det skal gjøres prissikringer.

Eneas vurderer prisbildet løpende, og handler både på kort og lang sikt for å utnytte mulighetene i markedet.

Med de attraktive pristakene i modellen har vi full trygghet på kostnadene, og med priser levert lavere enn pristaket er det oppnådd merkbare kostnadsreduksjoner for vår del.

Geir Kristiansen, Økonomisjef i Joh Løvold AS

Visste du at vi har en FAQ side?

Der finner du svar på de fleste av spørsmålene vi får.