Eneas Nett

/ Ukategorisert

Avtale om medlemsfordel for MedtekNorge

more

Ny medlemsfordel: Lavere strømutgifter med Eneas

På grunn av kompliserte regler, betaler mange bedrifter for mye for strømmen. Medtek Norge har, gjennom Forhandler.no, etablert en avtale med Eneas. Eneas er ledende i Norge på energirevisjon og samkjøp av kraft og har som hovedfokus å hjelpe bedrifter til lavere strømutgifter.

Rimeligere strømavtale

De fleste bedrifter har spotbaserte strømavtaler. Det betyr at bedriften betaler det strømmen til enhver tid koster. Siden spotprisen varierer gjennom året betyr dette høyere pris om vinteren enn om sommeren.

Eneas utnytter denne svingningen og kjøper strøm når prisen er lav, for levering til vinteren. Dette betyr at bedrifter som har avtale med Eneas vil kunne betale sommerpris for strømmen de bruker om vinteren.

Gjennom avtalen med Eneas får Medtek Norges medlemmer 20% rabatt på Eneas’ normale honorar. I tillegg til dette er revisjonstjenesten kostnadsfri i de tilfeller hvor revisjonen ikke medfører noen tilbakebetaling eller besparelse.

Dette skriver Medtek Norge om avtalen med Eneas på sine hjemmesider. Besøk medteknorge.no for mer informasjon om organisasjonen.

Visste du at vi har en FAQ side?

Der finner du svar på de fleste av spørsmålene vi får.