Eneas Nett

/ Ukategorisert

Ny avtale om energitjenester fra Eneas

more

Eneas (www.eneasnett.no) er Nordens største leverandør av energitjenester, og har over 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet. Eneas har spesialisert seg på revisjon av nettfakturaer og tilbakebetaling fra myndigheter og leverandører for historisk feilfakturering. Eneas handler også kraft for over 35.000 bedrifter i Norden med et samlet volum på 7,3 TWh.

Eneas har i løpet av de siste 5 årene revidert energifakturaene til 44 medlemmer av FIAS. I 27% av tilfellene har Eneas avdekket vesentlige feil på medlemmets energikostnader. Ved feil har utfallet av revisjonen ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på 490.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig besparelse.

Om revisjonstjenesten

• Medlemmet gir Eneas fullmakt til å innhente informasjon fra nett- og kraftleverandør samt fra aktuelle instanser.
• Eneas påtar seg å revidere det innhentede materialet, og om mulig søke refusjon fra aktuell leverandør. Eneas påser at Leverandøren krediterer medlemmets tilgodehavende.
• Medlemmene vil gjøre individuelle avtaler med Eneas med denne avtales betingelser.

Dersom Eneas avdekker feil, betaler medlemmer av FIAS 40% av refundert/korrigert beløp, samt beholder all fremtidig besparelse selv. Normalt fakturerer Eneas tilsvarende 50% av refundert/korrigert beløp, samt ett år frem i tid.

Dersom det ikke avdekkes feil, er tjenesten kostnadsfri.

For alle andre tjenester fra Eneaskonsernet tilbys medlemmene en rabatt på 20% på honoraret. For eksisterende kunder av Eneas vil dette bety 20% rabatt på neste års honorar.

Ta gjerne kontakt direkte med Kyrre Lind-Isaksen hos Eneas på 934 67 554 eller kyrre@eneas.no om du har spørsmål.

Visste du at vi har en FAQ side?

Der finner du svar på de fleste av spørsmålene vi får.